Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Közlemény

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Békéssámson község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete alapján szociális célú tüzelőanyag támogatás keretén belül barnakőszén tüzelőanyag kérelmezhető.

A kérelmet a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatalban lehet formanyomtatványon benyújtani:
2019. január 31-ig.

A támogatás a forrás kimerüléséig adható!

Jogosultsági feltételek:

  • több fős háztartás esetén: a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%át (71.250 Ft) nem haladja meg
  • egyedül élő esetében: a jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (500 Ft) nem haladja meg
  • és a háztartásban legalább egy barnakőszén tüzelőanyaggal való fűtésre alkalmas tüzelőberendezés van.

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyagra való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • települési támogatásra, ezen belül különösen a települési lakhatási támogatásra jogosult,
  • a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

További információ és formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában kérhető.

Nyomtatvány letöltése. ITT

Békéssámson Község Önkormányzata