Adóváltozások 2021-ben

I. 2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a gépjárműadóztatás kérdését.

 1. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell majd befizetni.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat továbbra is Békéssámson Község Önkormányzata végzi.
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:
Békéssámson Község Önkormányzat – Gépjárműadó számla: 11733182-15345895-08970000

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

 1. január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.
  Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu /

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium

II. VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA

 1. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
 2. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban elérhetők.
  Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak (vállalkozó) van lehetősége arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul a Békéssámson Község Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.
Békéssámson Község Önkormányzat – Helyi iparűzésiadó számla:
11733182-15345895-03540000

III. 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Ezen törvény alapján a 2021. évi iparűzési adó mértéke 1,9% helyett 1 % -ra módosul, a különbözet támogatásnak minősül.
A kedvezmény igénybevételéhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül nyilatkozni kell az Önkormányzat felé a jogosultságról, 2021. február 25-ig.

Békéssámson, 2021.január 26. Békéssámsoni
Polgármesteri Hivatal

A Központi Statisztikai Hivatal Teljes körű mezőgazdasági összeírást tart

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók nagyban hozzájárulnak részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással.

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, az adatszolgáltatóink és munkatársaink egészségének védelmét szem előtt tartva a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összeírásait találkozásmentes csatornákra vezeti át. Így, a korábbi tervektől eltérően, az online kitöltés idejét június 5. és június 30., az adatfelvétel összeírási feladatait szeptember 19. és november 22. közötti időszakokra módosította.

TÁJÉKOZTATÁS A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOKRÓL:

 • KÉRJÜK, HOGY A HIVATALT CSAK EGÉSZSÉGES ÜGYFELEK KERESSÉK FEL
 • BELÉPÉST KÖVETŐEN KÖTELEZŐ A KÉZFERTŐTLENÍTŐ HASZNÁLATA
 • KORLÁTOZHATÓ AZ ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÓ ÜGYFELEK SZÁMA AZ ÜGYFELEK KÖZÖTTI 1,5 MÉTERES TÁVOLSÁG MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN
 • KÍSÉRŐ CSAK KIVÉTELESEN INDOKOLT ESETBEN TARTÓZKODHAT AZ ÉPÜLETBEN
 • A VÁRAKOZÁS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN KÖTELEZŐ ARCOT ELTAKARÓ MASZK, KENDŐ VAGY SÁL VISELÉSE
 • AMENNYIBEN AZ ÜGY JELLEGE LEHETŐVÉ TESZI KÉRJÜK, HOGY VÁLASSZÁK AZ ELEKTRONIKUS VAGY TELEFONOS ÜGYINTÉZÉS LEHETŐSÉGÉT

Ünnepi Hulladékszállítás

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Békéssámsonban a szelektív hulladékszállítás időpontja az augusztus 20-i ünneptől függetlenül, a naptárnak megfelelően, 2020. augusztus 20., csütörtök.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!