Polgármesteri Hivatal

Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal
Cím: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
Tel.: 68/470-000
Fax: 68/470-023
E-mail: pmhivatal@bekessamson.hu

Hivatali ügyfélfogadási rend:
Hétfő-Szerda: 8.00-12.00 – 13.00-16.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00 – 13.00-14.00

Pénztár nyitva tartási ideje
Kedd és péntek: 8.00-12.00

Jegyző: dr. Égető Gábor
Tel.: 68/470-000/107 mellék
E-mail: jegyzo@bekessamson.hu

Ügyintézők:

Csontosné Kiss Andrea Tel: 68/570-040
• ipari ügyek: telepengedélyek, bejelentés-köteles telephely bejelentések
• kereskedelmi ügyek: üzletek működési engedélye, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló bejelentések nyilvántartásba vétele
• műszaki ügyek
• földszerződések kifüggesztése
• mezőgazdasági ügyek
• közterülethasználat
• önkormányzati helyiség-és lakásbérleti ügyek
• méhészekkel, méhek tartásával, vándoroltatásával kapcsolatos ügyek

Seres Andrea Tel.: 68/470-000/102 mellék
• anyakönyvi igazgatási feladatok
• hagyatéki leltár felvétele
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
• hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
• rendkívüli települési támogatás megállapítása
• települési lakhatási támogatás megállapítása
• települési gyógyszerkiváltási támogatás megállapítása
• települési temetési támogatás megállapítása, köztemetés
• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
• szociális tüzelőanyag támogatási ügyek

Tóth Franciska Tel.: 68/470-000/101 mellék
• titkársági feladatok
• iktatás
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• közfoglalkoztatás szervezése

Jósné Kiszely Miléna Tel: 68/470-000/111 mellék
• pénzügyi feladatok, pénztáros

Valuk Erika Ágnes Tel.: 68/470-001
• pénzügyi, költségvetési feladatok

Takács Tibor Tel.: 68/470-001
• pénzügyi, költségvetési feladatok,
• munkaügyi feladatok

Kiss Ottilia Tel.: 68/470-001
• helyi adóval kapcsolatos feladatok,
• adó- és értékbizonyítványok kiállítása