Uncategorized kategória bejegyzései

Hirdetmény

Igazgatási szünet elrendeléséről
Békéssámson Önkormányzatának 113/ 2022. (XI.30.) határozatával a kormányzati igazgatási szünettel összhangban

2022 december 22. napjától 2023. január 6. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünet elrendeléséről döntött. Az igazgatási szünet időszakában folyamatban lévő ügyekben az ügyintézési határidő felfüggesztésre kerül azzal, hogy a soron kívül intézendő halasztást nem tűrő esetekben (kiemelt figyelemmel az anyakönyvi feladatok ellátására) az igazgatás szünet alatti munkavégzés rendelhető el. Az igazgatási szünet alatt személyes kapcsolattartásra és ügyintézésre csupán kivételes esetben kerülhet sor az alábbi időpontokban
2022.12.30. nap 8:00-12:00 óra
és
2023.01.03. nap 8:00-12:00 óra.
A fenti időpontok kivételével az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri
Hivatalban lakossági ügyintézésre nincs lehetőség.
A 2022. év végi és 2023. év eleji igazgatási szünet elrendelése miatti korlátozott ügyfél fogadási idő vonatkozásában megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!
Békéssámson, 2022. december 01.
Dr Ónodi-Szűcs Gyula sk.
jegyző

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 • mindenkiről, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 • lakás,
 • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!

FOGADÓÓRA

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy Szegedi Balázs úr, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke fogadóórát tart Békéssámsonon, melyre tisztelettel meghívom.

A fogadóóra helyszíne: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.)

A fogadóóra időpontja: 2022. november 8. napján 15:00 óra

A Békés Megyei Önkormányzat elnöke és az alelnökök 2015 óta tartanak fogadóórákat a megye településein. Az elmúlt időszakban a pandémiás helyzet mindezt nem tette lehetővé, de annak megszűnése után a fogadóórák újraindultak.

A fogadóra kiváló lehetőség a település fejlődését érintő nehézségek bemutatására és az egyéni életminőséget javító elképzelések megosztására közvetlen módon, személyes beszélgetés keretében.

Békéssámson, 2022. október 11.

Tisztelettel: Annus István polgármester

Barnakőszén igény felmérése

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a háború sújtotta gazdasági helyzetre tekintettel, az energiakrízis megfékezése érdekében a Belügyminisztérium a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag támogatás kihirdetését tervezi.

Kérem, hogy a barnakőszén igény felmérése céljából a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok szíveskedjenek jelezni barnakőszén tüzelőanyag igényüket.

Az igény benyújtásának helye:

Polgármesteri Hivatal (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.)

Az igény benyújtásának határideje:

 1. szeptember 27. nap 16:00 óra

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a barnakőszén igény meghatározása független az Önkormányzat által évente természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatástól.

Kérem, hogy törekedjenek az igények reális, korábbi fogyasztásnak megfelelően történő meghatározására.

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula sk. jegyző

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadási rendje 2022.08.01-08.05. közötti időszakban az alábbiak szerint alakul:

2022.08.01. napon 14:00 óráig,
2022.08.02. napon 14:00 óráig,
2022.08.03. napon 14:00 óráig,
2022.08.04. napon az ügyfélfogadás szünetel,
2022.08.05. napon 12:00 óráig.

A fenti időszakban az ügyek intézése korlátozott elérhetőséggel történik, ezért kérem, hogy előzetes egyeztetést követően kizárólag az keresse fel a Polgármesteri Hivatalt, akinek az ügy jellegéből adódóan szükséges és nélkülözhetetlen a személyes kapcsolattartás vagy segítségnyújtás!

A személyes kapcsolattartás megkönnyítés érdekében kérem, hogy az alábbi elérhetőségeket szíveskedjenek használni:

 • email: pmhivatal@bekessamson.hu
 • telefon: +3668/470-000 ;+36-30/5134468

A korlátozott ügyfélfogadási idő vonatkozásában megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!

Dr Ónodi-Szűcs Gyula sk.

jegyző

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy Volánbusz Zrt. 2022.08.20. naptól menetrend módosítások bevezetését kezdeményezi „5008 Szeged – Hódmezővásárhely – Békéssámson – Tótkomlós- Békéscsaba útvonalon” az alábbiak szerint:

 • Munkanapokon 6:30 órakor Szegedről Békéssámsonra induló 485 sz. járat rövidített útvonalon, Hódmezővásárhely, autóbusz-állomástól közlekedik.
 • A naponta 4:55 órakor Békéssámsonról Szegedre induló 330 sz. járat közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat munkanapokon és rövidített útvonalon Hódmezővásárhely, Autóbusz állomásig közlekedik.
 • Szabad és munkaszüneti napokon 4:55 órakor Békéssámsonról Szegedre új 332 sz. járat kerül meghirdetésre.

További információkért kérem forduljanak az alábbi elérhetőségekhez:

Központi telefon-információ (H–P: 8:00–17:00): +36 (1) 382-0888,
Utazási Centrum (H–P: 6:00–20:00, Sz–V: 6:00–17:00).

Információs vonal: +36 1 382-0888 (Munkanapokon: 8:00–17:00)

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy az ország nagyobb részén 26-29 Celsius-fok körüli napi középhőmérséklet várható, ezért indokolt – a kötelezően ellátandó feladatok veszélyeztetése nélkül – továbbra is nagy hangsúlyt fektetni a Polgármesteri Hivatal munkatársai egészségének megőrzésére.

Fentiekre tekintettel a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2022.07.19-07.22. közötti időszakban az alábbiak szerint alakul:

• 2022.07.19. napon 14:00 óráig,

• 2022.07.20. napon 14:00 óráig,

• 2022.07.21. napon az ügyfélfogadás szünetel,

• 2022.07.22. napon 12:00 óráig.

A fenti időszakban a munkaidő vége: hétfőtől csütörtökig 14:30 óra, pénteken 12:30 óra.

A fenti időszakban az ügyek intézése korlátozott elérhetőséggel történik, ezért kérem, hogy előzetes egyeztetést követően kizárólag az keresse fel a Polgármesteri Hivatalt, akinek az ügy jellegéből adódan szükséges és nélkülözhetetlen a személyes kapcsolattartás vagy segítségnyújtás!
A személyes kapcsolattartás megkönnyítés érdekében kérem, hogy az alábbi elérhetőségeket szíveskedjenek használni:

• email: pmhivatal@bekessamson.hu
• telefon: +3668/470-000 ; +36-30/5134468

A korlátozott ügyfélfogadási idő vonatkozásában megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!

2022.07.19.

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula sk.
jegyző