Békéssámson Községi Óvoda

 • Békéssámson Községi Óvoda
 • Székhely: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 42.
 • Postai cím: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 42.
 • Telefon/fax szám: +3666/470-028
 • elektronikus levélcíme: ovoda@bekessamson.hu
 • honlapja: www.bekessamson.hu

Telephely: Békéssámson Községi Óvoda Napközi Konyha
Cím: 5946 Békéssámson, Kossuth utca 16.
Tel.: 68/470-046
Élelmezésvezető: Bencsik Hajnalka

1.Tájékoztató a felvételi lehetőségekről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8. § (1) alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3 életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel személyes jelentkezés alapján történik. Férőhely esetén a gyermek felvételére év közben is van lehetőség.

A gyermekek csoportba történő beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvoda vezetője dönt, csoportszervezési szempontok alapján.

 1. Beiratkozás rendje, ideje:

Az EMMI határozata alapján, a fenntartó által kijelölt időpontban.

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első napját megelőzően legalább 30 nappal, amit az intézményvezető jól látható helyre kifüggeszt.

A beiratkozásra minden évben április 20-május 20. között kerül sor.

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 4

 1. Az étkezésért fizetendő térítési díj:

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről:

Az ingyenes étkezés biztosítása nem automatikus, annak igénybevételéhez szükséges a szülő/törvényes képviselő részéről a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29) Korm.rendelet 6.mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltése és az intézményvezetőhöz történő benyújtása.

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény ( gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján , a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak ,valamint tartósan beteg illetve, fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkezésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két, és egy gyermekes családok számára is, ha a családban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegének 130 % -át .

Intézményünkben napi 3x-i étkezés térítési díjának összege 2021.október 1-jén: 286 Ft.

4. A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje:

Az óvoda hétfőtől péntekig 6.00-17.00-ig tart nyitva. Az óvoda heti és éves nyitva tartásáról a fenntartó dönt.

Nyári óvodai élet, valamint nagyarányú létszámcsökkenés esetén összevont csoportok működnek.

Nyári zárás: a nyári zárás időpontját a fenntartó határozza meg, amiről az adott nevelési év február 15-ig adunk tájékoztatást.

A nevelési év 2020.szeptember 1-jétől 2021.augusztus 31-ig tart. A 11/1994. (VI.08) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve továbbképzésekre használjuk fel.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Eseményterv 2021/2022 tanévben:

Szeptember hónap:

 • 9.-e Szülői értekezlet csoportonként
 • 18.-a Takarítási világnap
 • 30.-a Népmese napja

Október

 • 4.-e Állatok világnapja
 • 9.-e Ovi bál
 • 15.-e Tök jó nap
 • 22.-e Séta az emlékműhöz, zászló kitűzése

Október 22- November 2 Iskolai őszi szünet

Október 29.-e Nevelés nélküli munkanap

November

 • 12.-e Márton napi felvonulás
 • 18.-a Szülői Szervezet értekezlete

December

 • 6.-a Mikulás várás
 • 17.-e Lucanapi családi délután, adventi készülődés
 • 22.-e Karácsonyi ünnepség

2021 december 22 – 2022. január 3.-ig Iskolai téli szünet

2022. Január:

 • 15. Differ mérés
 • 17-21 Egészséghét
 • Félévi Szülői értekezletek

Február

 • 11.-e Farsang

Március

 • Március eleje Ismerkedés az iskolával(nagycsoportosok)
 • 11.-e Nemzeti ünnepünk, zászló tűzés
 • 22.-e Víz világnapja
 • 25-26 Nevelésnélküli nap (Óvodai dolgozók kirándulása)

Április

 • 14-19 Iskolai tavaszi szünet
 • 13.-a Húsvéti népszokások, Nyuszi buli
 • 22.-e Föld Napja
 • 21.-e Egészségnap;Mozdulj meg!
 • Nagycsoportosok kirándulása
 • 20-29 Óvodai beiratkozás

Május

 • Első héten Anyáknapi megemlékezések
 • 10.-e Madarak ,fák napja
 • 16.-a Gyermeknap
 • 27.-e Évzáró ünnepség
 1. Intézményünk működésével kapcsolatos dokumentumok:

A dokumentációnak intézményünkben- a helyben szokásos módon- nyilvánosságot biztosítunk.

 1. Személyi feltételek:
 • Óvodapedagógusok száma: 8 fő
 • Óvodapedagógusok szakképzettség szerint:
 • Főiskolai végzettség: 7 fő
 • Középfokú végzettség: 1 fő
 • Szakvizsgázott: 4 fő
 • Dajkák száma: 4 fő
 • Képesített dajka: 4 fő

7. Óvodai csoportok száma: 4

 • Katica csoport 21 gyermek ( SNI : 3 fő )
 • Micimackó csoport 24 gyermek ( SNI: 2 fő )
 • Süni csoport 26 gyermek ( SNI: 1 fő )
 • Csibe csoport 21 gyermek ( SNI :2 )