Tájékoztatás térfigyelő kamerarendszer működéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületi Térfigyelő Rendszer Békéssámsonon az alábbiak szerint működik:

A Térfigyelő Rendszer összesen 15 db kamerából áll.
A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján gondoskodhat.
A Ktftv. 7. § (2) bekezdés szerint a felügyelő (felügyelet) az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.
A Ktftv. 7. § (3) bekezdése értelmében a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
A Ktftv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

Működő térfigyelő kamerák helyzete:

 1. Községnévtába vonalában 4421-es útról megközelítve (hrsz: -)
 2. Szabadság és Vasút utca kereszteződése iskola felöli sarka (hrsz: 948/5)
 3. Vasút utca piac tér – Szabadság utcára nézve (hrsz: 503)
 4. Vasút utca piac tér – Fedett helység (hrsz: 503)
 5. Vasút utca piac tér – Fedett helység (hrsz: 503)
 6. Vasút utca piac tér – Parkoló felöli tűzfal (hrsz: 503)
 7. Andrássy utca játszótér (hrsz: 947/20)
 8. Andrássy utca játszótér (hrsz: 947/20)
 9. Andrássy utca játszótér (hrsz: 947/20)
 10. Szabadság utca és Attila utca sarka Művelődési ház sarok (hrsz: 1053/3)
 11. Bacsó Béla utca 7. Védőnői szolgálat homlokzata (hrsz: 379)
 12. Szabadság utca és Komlósi utca sarka (hrsz: 1053/1)
 13. Szabadság tér 1 orvosi rendelő (hrsz: 310)
 14. Szabadság utca és Dózsa utca kereszteződés (hrsz: 1053/1)
 15. Dózsa utca és község temetője felé vezető kereszteződés (hrsz: 158)

A közterület-felügyelő hiánya miatt a megfigyelés időszakos formában és bejelentéssel összefüggésben történik.

A Ktftv. 6.§ (1) bekezdés értelmében, a felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel.

Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély keretében – a Ktftv. 7.§ (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkeresés hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.

A Ktftv. 7/A. § (5) bekezdés értelmében, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.
A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.
A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
A fentiekben felsoroltokon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet az üzemeltető a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen).

A településen működő Térfigyelő Kamerarendszer több estben nyújtott segítséget a rendőrségnek bűnesetek felderítésében, ezzel a település közbiztonságát javítva és bízunk benne, hogy térfigyelő rendszer a jövőben is nagymértékben hozzá fog járulni a település közbiztonságának javításához és a közvagyon megóvásához.

Annus István sk. polgármester
dr. Ónodi-Szűcs Gyula sk. jegyző