Polgármesteri Hivatal

  • Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal
  • Székhely: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
  • Postai cím: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
  • Telefon/fax szám: +36/68/470-000
  • elektronikus levélcíme: jegyzo@bekessamson.hu
  • honlapja: www.bekessamson.hu

Hivatali ügyfél fogadási rend:
Hétfő-Szerda: 8:00-12:00 – 13:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

Pénztár nyitva tartási ideje:
Kedd: 8:00-16
Péntek: 8:00-12:00 (ezen a napon csak kifizetés történik)

Jegyző: Dr. Ónodi-Szűcs Gyula
Tel.: 68/470-000/104-es mellék
E-mail: jegyzo@bekessamson.hu

Ügyintézők:

Csontosné Kiss Andrea Tel: 68/470-000/108 -as mellék
• ipari ügyek: telepengedélyek, bejelentés-köteles telephely bejelentések
• kereskedelmi ügyek: üzletek működési engedélye, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló bejelentések nyilvántartásba vétele
• műszaki ügyek
• földszerződések kifüggesztése
• mezőgazdasági ügyek
• közterülethasználat
• önkormányzati helyiség-és lakásbérleti ügyek
• méhészekkel, méhek tartásával, vándoroltatásával kapcsolatos ügyek

Dunai-Horváth Anett Tel.: 68/470-000/102-es mellék
• anyakönyvi igazgatási feladatok
• hagyatéki leltár felvétele
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
• hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
• rendkívüli települési támogatás megállapítása
• települési lakhatási támogatás megállapítása
• települési gyógyszer kiváltási támogatás megállapítása
• települési temetési támogatás megállapítása, köztemetés
• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
• szociális tüzelőanyag támogatási ügyek

Tarjányi Judit Tel.: 68/470-000/101 mellék
• titkársági feladatok
• iktatás
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• közfoglalkoztatás szervezése

Jósné Kiszely Miléna Tel: 68/470-000/107-es mellék
• pénzügyi feladatok, pénztáros

Molnár Andrásné Tel.: 68/470-000/106-os mellék
• pénzügyi, költségvetési feladatok

Takács Tibor Tel.: 68/470-000/106-os mellék
• pénzügyi, költségvetési feladatok,
• munkaügyi feladatok

Simon Boglárka Tel.: 68/470-000/105-os mellék
• helyi adóval kapcsolatos feladatok,
• adó- és értékbizonyítványok kiállítása