Felhívás ebzárlatra !

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el Békés megye, így Békéssámson község közigazgatási területére 2021. október 2. – október 22. közötti időszakra, a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt az alábbiak szerint.

Az állat-járványügyi intézkedések hatálya alatt:

Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani, úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettségi elleni vésőoltás megléte esetén, csak hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

Az érvényes veszettségi védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozás alól.

Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

– A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.

– A jelzett időszakban a legeltetés tilos.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt!

Kérjük a fenti intézkedések betartását!

Békéssámson, 2021. szeptember 23.

Polgármesteri Hivatal

Hőségriadó !

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkezendő napokban tartós hőség várható.

Kérem, hogy az alábbi hasznos tanácsokat szíveskedjenek szem előtt tartani és megfogadni:

 • A nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet vagy dekoncentrációt, különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.
 • A meleg az autósokra is kedvezőtlen hatással lehet, ezért kérem, vezessenek óvatosan.
 • Ügyeljünk az elkövetkező napokban a fokozott vízivásra.
 • Lehetőség szerint 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, a bőrünket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjük a leégés ellen.
 • Ne hagyjuk a gyermekeket, állatokat parkoló autóban, ha valaki autóban hagyott gyermeket, házikedvencet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.
 • Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő és/vagy kültéri fizikai munkát.

Kérem, hogy nagy hőségben fordítsunk kiemelt figyelmet a környezetünkben élő személyek egészségi állapotára és a hőterhelés okozta egészségkárosodások megelőzésére!

Békéssámson, 2021.06.21.   

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula sk.

Új dokumentumok

A következő két dokumentum elérhető a kérelmi dokumentumok menü alatt.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]

Környezettanulmány
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Ebösszeírás

EBÖSSZEÍRÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés okán az önkormányzat

2021. augusztus 31. napjáig ebösszeírást tart.

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és/vagy tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésre bocsátani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése vagy az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlásának elmulasztása esetén az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírság kiszabásáról intézkedhet. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15.000 forint, illetve amennyiben az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat, abban az esetben az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000 forint.

Az adatlap elérhető a itt (letöltés) oldalon, valamint a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatalban.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. pontban a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveget írja be, és töltse ki, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveget írja be.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 2021. augusztus 31. napjáig Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

 • Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. szám) előterében elhelyezett gyűjtőládába
 • levélben, postai úton az alábbi címre: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.

Adóváltozások 2021-ben

I. 2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a gépjárműadóztatás kérdését.

 1. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell majd befizetni.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat továbbra is Békéssámson Község Önkormányzata végzi.
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:
Békéssámson Község Önkormányzat – Gépjárműadó számla: 11733182-15345895-08970000

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

 1. január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.
  Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu /

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium

II. VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA

 1. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
 2. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban elérhetők.
  Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak (vállalkozó) van lehetősége arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul a Békéssámson Község Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.
Békéssámson Község Önkormányzat – Helyi iparűzésiadó számla:
11733182-15345895-03540000

III. 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Ezen törvény alapján a 2021. évi iparűzési adó mértéke 1,9% helyett 1 % -ra módosul, a különbözet támogatásnak minősül.
A kedvezmény igénybevételéhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül nyilatkozni kell az Önkormányzat felé a jogosultságról, 2021. február 25-ig.

Békéssámson, 2021.január 26. Békéssámsoni
Polgármesteri Hivatal