NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 • mindenkiről, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 • lakás,
 • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!

FOGADÓÓRA

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy Szegedi Balázs úr, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke fogadóórát tart Békéssámsonon, melyre tisztelettel meghívom.

A fogadóóra helyszíne: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.)

A fogadóóra időpontja: 2022. november 8. napján 15:00 óra

A Békés Megyei Önkormányzat elnöke és az alelnökök 2015 óta tartanak fogadóórákat a megye településein. Az elmúlt időszakban a pandémiás helyzet mindezt nem tette lehetővé, de annak megszűnése után a fogadóórák újraindultak.

A fogadóra kiváló lehetőség a település fejlődését érintő nehézségek bemutatására és az egyéni életminőséget javító elképzelések megosztására közvetlen módon, személyes beszélgetés keretében.

Békéssámson, 2022. október 11.

Tisztelettel: Annus István polgármester

Barnakőszén igény felmérése

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a háború sújtotta gazdasági helyzetre tekintettel, az energiakrízis megfékezése érdekében a Belügyminisztérium a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag támogatás kihirdetését tervezi.

Kérem, hogy a barnakőszén igény felmérése céljából a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok szíveskedjenek jelezni barnakőszén tüzelőanyag igényüket.

Az igény benyújtásának helye:

Polgármesteri Hivatal (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.)

Az igény benyújtásának határideje:

 1. szeptember 27. nap 16:00 óra

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a barnakőszén igény meghatározása független az Önkormányzat által évente természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatástól.

Kérem, hogy törekedjenek az igények reális, korábbi fogyasztásnak megfelelően történő meghatározására.

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula sk. jegyző

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadási rendje 2022.08.01-08.05. közötti időszakban az alábbiak szerint alakul:

2022.08.01. napon 14:00 óráig,
2022.08.02. napon 14:00 óráig,
2022.08.03. napon 14:00 óráig,
2022.08.04. napon az ügyfélfogadás szünetel,
2022.08.05. napon 12:00 óráig.

A fenti időszakban az ügyek intézése korlátozott elérhetőséggel történik, ezért kérem, hogy előzetes egyeztetést követően kizárólag az keresse fel a Polgármesteri Hivatalt, akinek az ügy jellegéből adódóan szükséges és nélkülözhetetlen a személyes kapcsolattartás vagy segítségnyújtás!

A személyes kapcsolattartás megkönnyítés érdekében kérem, hogy az alábbi elérhetőségeket szíveskedjenek használni:

 • email: pmhivatal@bekessamson.hu
 • telefon: +3668/470-000 ;+36-30/5134468

A korlátozott ügyfélfogadási idő vonatkozásában megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!

Dr Ónodi-Szűcs Gyula sk.

jegyző

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy Volánbusz Zrt. 2022.08.20. naptól menetrend módosítások bevezetését kezdeményezi „5008 Szeged – Hódmezővásárhely – Békéssámson – Tótkomlós- Békéscsaba útvonalon” az alábbiak szerint:

 • Munkanapokon 6:30 órakor Szegedről Békéssámsonra induló 485 sz. járat rövidített útvonalon, Hódmezővásárhely, autóbusz-állomástól közlekedik.
 • A naponta 4:55 órakor Békéssámsonról Szegedre induló 330 sz. járat közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat munkanapokon és rövidített útvonalon Hódmezővásárhely, Autóbusz állomásig közlekedik.
 • Szabad és munkaszüneti napokon 4:55 órakor Békéssámsonról Szegedre új 332 sz. járat kerül meghirdetésre.

További információkért kérem forduljanak az alábbi elérhetőségekhez:

Központi telefon-információ (H–P: 8:00–17:00): +36 (1) 382-0888,
Utazási Centrum (H–P: 6:00–20:00, Sz–V: 6:00–17:00).

Információs vonal: +36 1 382-0888 (Munkanapokon: 8:00–17:00)

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy az ország nagyobb részén 26-29 Celsius-fok körüli napi középhőmérséklet várható, ezért indokolt – a kötelezően ellátandó feladatok veszélyeztetése nélkül – továbbra is nagy hangsúlyt fektetni a Polgármesteri Hivatal munkatársai egészségének megőrzésére.

Fentiekre tekintettel a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2022.07.19-07.22. közötti időszakban az alábbiak szerint alakul:

• 2022.07.19. napon 14:00 óráig,

• 2022.07.20. napon 14:00 óráig,

• 2022.07.21. napon az ügyfélfogadás szünetel,

• 2022.07.22. napon 12:00 óráig.

A fenti időszakban a munkaidő vége: hétfőtől csütörtökig 14:30 óra, pénteken 12:30 óra.

A fenti időszakban az ügyek intézése korlátozott elérhetőséggel történik, ezért kérem, hogy előzetes egyeztetést követően kizárólag az keresse fel a Polgármesteri Hivatalt, akinek az ügy jellegéből adódan szükséges és nélkülözhetetlen a személyes kapcsolattartás vagy segítségnyújtás!
A személyes kapcsolattartás megkönnyítés érdekében kérem, hogy az alábbi elérhetőségeket szíveskedjenek használni:

• email: pmhivatal@bekessamson.hu
• telefon: +3668/470-000 ; +36-30/5134468

A korlátozott ügyfélfogadási idő vonatkozásában megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!

2022.07.19.

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula sk.
jegyző

Tisztelt Lakosság !

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy mai napon történt, közterületen található méhfészek tárgyában tett lakossági bejelentésére az Önkormányzat a sérülésveszély és egyéb károkozás elkerülése érdekében soron kívül intézkedett.

Az intézkedés keretében szakértők bevonása mellett kerültek a döntési lehetőségek megvitatásra. Külön köszönet Békéssámson Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének a gyors és hatékony segítségnyújtásért.

A sérülésveszély és egyéb károkozás elkerülése érdekében a Szabadság utcát és Andrássy utcát összekötő iskola melletti járdaszakasz (Vasút utca/köz) meghatározott része lezárásra került. A lakosság tájékoztatása érdekében hirdetőtáblák is kihelyezésre kerültek az érintett járdaszakasz több pontján.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az érintett szakaszt ne használják, a kérés vagy tiltás ellenére bekövetkezett használat esetén bekövetkezett sérülésekért az Önkormányzat nem vállal felelősséget.

Megértésüket köszönjük!

Béléssámsoni Polgármesteri Hivatal