Ebösszeírás

EBÖSSZEÍRÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés okán az önkormányzat
2021. augusztus 31. napjáig ebösszeírást tart. gog

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésre bocsátani.

Aki ennek nem tesz eleget állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. melléklete szerint a kiszabható állatvédelmi bírság összege 30 000 Ft.

Az adatlap elérhető a itt (letöltés) oldalon, valamint a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatalban.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. pontban a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveget írja be, és töltse ki, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveget írja be.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 2021. augusztus 31. napjáig Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

  • Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. szám) előterében elhelyezett gyűjtőládába
  • levélben, postai úton az alábbi címre: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.