Ebösszeírás

EBÖSSZEÍRÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés okán az önkormányzat

2021. augusztus 31. napjáig ebösszeírást tart.

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és/vagy tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésre bocsátani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése vagy az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlásának elmulasztása esetén az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírság kiszabásáról intézkedhet. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15.000 forint, illetve amennyiben az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat, abban az esetben az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000 forint.

Az adatlap elérhető a itt (letöltés) oldalon, valamint a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatalban.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. pontban a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveget írja be, és töltse ki, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveget írja be.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 2021. augusztus 31. napjáig Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

  • Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. szám) előterében elhelyezett gyűjtőládába
  • levélben, postai úton az alábbi címre: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.