Barnakőszén igény felmérése

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a háború sújtotta gazdasági helyzetre tekintettel, az energiakrízis megfékezése érdekében a Belügyminisztérium a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag támogatás kihirdetését tervezi.

Kérem, hogy a barnakőszén igény felmérése céljából a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok szíveskedjenek jelezni barnakőszén tüzelőanyag igényüket.

Az igény benyújtásának helye:

Polgármesteri Hivatal (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.)

Az igény benyújtásának határideje:

  1. szeptember 27. nap 16:00 óra

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a barnakőszén igény meghatározása független az Önkormányzat által évente természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatástól.

Kérem, hogy törekedjenek az igények reális, korábbi fogyasztásnak megfelelően történő meghatározására.

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula sk. jegyző