Választás 2024 közlemény

A POLGÁRMESTERI ÉS AZ EGYÉNI LISTÁS JELÖLTEK ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁRÓL

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása során a polgármesteri és az egyéni listás jelöltek állításához szükséges ajánlások számának meghatározásához az alábbi közleményt adom ki:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbikaban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Nemzeti Választási Iroda által biztosított informatikai rendszerben („Nemzeti Választási Rendszer”) rendelkezésre bocsátott adatok alapján Békéssámson választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon 1838 fő volt, melyre tekintettel megállapítom, hogy Békéssámson településen:

  • a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 56 db,
  • az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma 19 db.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.bekessamson.hu internetes oldalon történő megjelenés útján gondoskodtam.

Békéssámson, 2024. április 04.

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula

jegyző